Rakennushankkeen valmistelu

Varmistamme hankkeesi onnistumisen

Rakennushanke on monimutkainen prosessi, jonka hallitseminen edellyttää paitsi teknistä osaamista, myös materiaalien, yhteistyökumppaneiden, viranomaismääräysten ja alan sopimuskäytännön tuntemista sekä hyvää kustannustietoutta. Me uskomme, että hankkeen onnistuminen edellyttää järjestelmällistä työskentelytapaa, jossa työn- ja vastuunjako on selvä ja tehokas tiedonkulku eri osapuolten välillä on varmistettu. Käytössämme on sertifioidut työmenetelmät ja tehokkaat työkalut, joiden avulla varmistamme hankkeesi onnistumisen.

Valmisteluvaiheen palveluitamme ovat:

  • tarjouslaskenta/ennakkohinnoittelu
  • perustuksen rakennesuunnitelma
  • paalutussuunnitelman laatiminen tarvittaessa
  • rakennusluvan hakemista varten tarvittavat piirustukset ja laskelmat
  • työmaaohjeet maanrakennustöiden suorittamista varten
  • asennustyön vaihe- ja aikataulusuunnittelu

                       Rakennushankkeen hallinta

Powered by e21